วันพุธที่ 8 กันยายน พ.ศ. 2553

พระเครื่อง ชุด1


พระสมเด็จวัดระฆังฯ พิมพ์ ใหญ่
Phra Somdej Wat Rakhang Phim Yai 


พระสมเด็จวัดระฆังฯ พิมพ์ ใหญ่
Phra Somdej Wat Rakhang Phim Yai พระสมเด็จวัดระฆังฯ พิมพ์ ใหญ่
Phra Somdej Wat Rakhang Phim Yai 

พระสมเด็จวัดระฆังฯ พิมพ์ทรงเจดีย์


พระสมเด็จวัดระฆังฯ พิมพ์ทรงเจดีย์เล็กพระสมเด็จบางขุนพรหม พิมพ์ใหญ่ กรุใหม่
พระสมเด็จบางขุนพรหมพิมพ์ปางไสยาสน์ กรุใหม่พระสมเด็จบางขุนพรหม พิมพ์เจดีย์ (พระสองคลอง)พระสมเด็จวัดระฆังฯ พิมพ์ ใหญ่ เกศทะลุซุ้ม
Phra Somdej Wat Rakhang Phim Yai 
พระสมเด็จวัดระฆังฯ พิมพ์ ใหญ่
Phra Somdej Wat Rakhang Phim Yai 


  
พระสมเด็จวัดระฆัง ฯ พิมพ์ใหญ่
Phra Somdej Wat Rakhang Phim Yai
พระสมเด็จวัดระฆัง ฯ พิมพ์ใหญ่
Phra Somdej Wat Rakhang Phim Yaiพระสมเด็จวัดระฆัง ฯ พระประธาน พิมพ์ใหญ่
Phra Somdej Wat Rakhang Phim Yaiพระสมเด็จวัดระฆังพิมพ์ใหญ่เกศทะลุซุ้ม
Phra Somdej Wat Rakhang Phim Yai
พระสมเด็จวัดระฆังฯ พิมพ์ฐานแซม
พระสมเด็จวัดระฆังฯ พิมพ์ฐานแซม

พระสมเด็จวัดบางขุนพรหม พิมพ์ใหญ่สมเด็จบางขุนพรหม พิมพ์สังฆาฎิมีหู กรุใหม่พระสมเด็จวัดบางขุนพรหมฯ พิมพ์ใหญ่ กรุเก่าพระสมเด็จบางขุนพรหม กรุเก่า พิมพ์ฐานแซม


 
สมเด็จวัดบางขุนพรหมฯกรุเก่า พิมพ์ทรงเจดีย์


สมเด็จวัดบางขุนพรหมฯกรุเก่า พิมพ์เส้นด้ายสมเด็จวัดบางขุนพรหมฯ พิมพ์ฐานคู่
สมเด็จวัดเกศไชโย พิมพ์เจ็ดชั้น นิยมสมเด็จวัดเกศไชโย พิมพ์เจ็ดชั้น นิยม ฝากกรุบางขุนพรหม


  
สมเด็จวัดเกศไชโย พิมพ์หกชั้น อกตััน


สมเด็จวักเกศไชโย พิมพ์เจ็ดชั้น แข้งหมอน


สมเด็จวัดเกศไชโย พิมพ์หกชั้นอกตัน


 
 
พระสมเด็จฯเกศไชโย พิมพ์หกชั้น อกตลอด


สมเด็จฯ บางขุนพรหม กรุเจดีย์เล็ก
พิมพ์แหวกม่าน


 พระซุ้มกอ พิมพ์ใหญ่

พระซุ้มกอ พิมพ์ใหญ่ กรุวัดพิกุล พระซุ้มกอ พิมพ์ใหญ่ ไม่มีกนก


 
พระรอด กรุวัดมหาวัน พิมพ์ใหญ่ เนื้อดิน จ.ลำพูน พระรอดหลวง กรุวัดมหาวัน จ.ลำพูนพระรอด กรุวัดมหาวัน พิมพ์เล็ก เนื้อดิน จ.ลำพูนพระนางพญาพิมพ์เข่าโค้ง จังหวัดพิษณุโลก กรุน้ำ


พระนางพญาพิมพ์เข่าโค้ง จังหวัดพิษณุโลกพระนางพญาพิมพ์เข่าโค้ง จังหวัดพิษณุโลกพระนางพญาพิมพ์อกนูนเล็ก  จังหวัดพิษณุโลกพระนางพญากรุสุดสวาด จังหวัดพิษณุโลก
พระลีลา พลูจีบ
จังหวัดกำแพงเพชร


พระลีลาเม็ดขนุน จังหวัดกำแพงเพชร


รูปหล่อ หลวงพ่อเงินวัดบางคลาน รุ่นแรก พิมพ์นิยม

เหรียญหล่อหลวงพ่อเงิน วัดบางคลาน พิมพ์จอบใหญ่

เหรียญหล่อหลวงพ่อเงิน วัดบางคลาน จอบเล็ก


ไม้โพธิ์แกะ หลวงพ่อเงิน วัดบางคลาน รุ่นแรก


หลวงพ่อเงินวัดบางคลาน เนื้อดินผสมผง พิมพ์นิยมรุ่นแรก


หลวงพ่อเงิน วัดบางคลาน
ปี15 เนื้ออัลปาก้า พิมพ์คอ L


หลวงพ่อเงิน วัดบางคลาน
ปี15 พิมพ์จอบใหญ่


 
หลวงปู่เผือก พิมพ์ขุดสระเล็กไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น